„SZYTE NA MIARĘ” szkolenia i wykłady z zakresu turystyki kulinarnej

AUDYT OFERTY turystyki kulinarnej i potencjału regionu

STRATEGIA turystyki kulinarnej regionu

OPRACOWANIE PRODUKTÓW turystyki kulinarnej

SZCZEGÓŁOWA OFERTA W PRZYGOTOWANIU